فوتبال تناسب اندام ، سلامتی و توانایی جسمی را بهبود میبخشد.

فوتبال ورزشی تیمی و لذت بخش است که میتواند تناسب اندام را به ارمغان بیاورد و به عنوان درمانی برای بیماریهای مرتبط با شیوه ی زندگی نیز به کار رود.
مردان زمانیکه فوتبال بازی میکنند نسبت به زمانیکه میدوند کمتر مضطرب تر هستند  همچنین این ورزش به زنان فوتبالیست کمک میکند تا فعال بمانند. این نتایج از برخی تحقیقات درباره یک پروژه تحقیقات جامع فوتبال حاصل شده است که بیش از 50 محقق در 7 کشور مختلف آن را بررسی کرده اند.

 

1.تحقیقات پژوهشگران و محققان درباره فوتبال

2.نتایج تحقیقات

3.ثاثیر فوتبال بر بیماری ها

4.نتیجه گیری

 

 

تحقیقات پژوهشگران و محققان درباره فوتبال
محققان جنبه های فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناسی کسانیکه بطور تفریحی فوتبال بازی میکنند را با دوندگان مقایسه کردند. این تیم تحقیقات توسط توسط پرفسور کراستپرو و بانگزبو از سازمان علمی ورزش و علوم ورزشی در دانشگاه کوپنهاگ دانمارک برای 3 سال چندین موضوع مرتبط را تحت پوشش قرار میداد که شامل مردان، زنان و کودکان بود و این افراد به دسته های فوتبال، دویدن و گروه کنترل تقسیم شدند.

تحقیقات پژوهشگران و محققان درباره فوتبال

نتایج تحقیقات
نتایج بسیار جالب توجهی که بدست آمده بود در روزنامه داروها و علوم ورزشی اسکاندیناوی منتشر شد که با عنوان فوتبال برای سلامتی حاوی 14 مقاله علمی دربار ه پروژهی فوتبال منتشر شد. محققان تاثیرات فیزیکی تمرین فوتبال برای افرادیکه فوتبال بلد نیستند بین سن های 9 تا 77 سال را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده بسیار واضح بود. فوتبال بازی کردن طیف گسترده ای از سلامتی و تناسب اندام را فراهم میکند. حداقل فعالیت در این ورزش دویدن است که تاثیرات خوب زیادی بر فرد میگذارد. رهبر این پژوهش ، پرفسور کراستپرو بانگزیو  نتیجه گرفت که فوتبال یک ورزش تیمی محبوب است که انگیزه های مثبت به فرد میدهد و برخی فعالیت های اجتماعی را آسانتر میکند و همچنین فرد با علاقه فعالیت فیزیکی را جزو شیوه ی زندگی خود قرار میدهد.
مطالعاتی که انجام شد نشان داده است که آموزش فوتبال برای 2 تا 3 ساعت در هفته باعث بهبود قابل توجه قلب و عروق، متابولیک و محکم شدن اسکلت و عضلات میشود. این مورد وابسته به جنسیت، سن و میزان تجربه در فوتبال بازی کردن است.
پرفسور بانگزبو ادامه میدهد: این تاثیرات میتوانند برای طولانی مدت ادامه پیدا کنند و حتی وقتی که از متناوب بودن آن کم شود و به یکبار یا یک ساعت در هفته برسد. فوتبال میتوان از این جهت موثر باشد که میتواند منجر به بهبود عملکرد شود و اثرات قبل توجهی در سلامت فرد بگذارد. مثل کاهش خطر بیماریهای قلبی و عروقی، تحلیل رفتگی و شکستگی.

بیشتر بدانید : ساختار و طراحی یک توپ فوتبال

 

ثاثیر فوتبال بر بیماری ها
از منظرهای مختلف، آموزش فوتبال برتر از آموزش دویدن است. آموزش فوتبال همچنین میتواند به عنوان یک روش درمانی برای فشار خون بالا استفاده شود و یک استراتژی درمانی استاندارد است که توسط پزشکان نیز توصیه میشود. فوتبال میتواند به فعال ماندن زنان هم کمک کند.
یکی از جنبه های مهم این مطالعات بررسی کردن این موضوع است که زنان از دویدن و فوتبال تا چه اندازه در اجتماع سود میبرند. با وجود این هم بازیکنان فوتبال و هم دونده ها در گروه، تفاوتهای قابل توجهی دارند و هم با یکدیگر در تعاملند و در هم تنیده هستند.
دوندگان بیشتر به عنوان فرد روی خودشان و فعالیت فردی خود تمرکز دارند. در حالیکه برای بازیکنان فوتبال این موضوع گسترده تر است و آنها خود را به عنوان عضوی از یک تیم میدانند.
یکسال پس از مطالعات، خیلی از بازیکنان فوتبال به فوتبال بازی کردن ادامه دادند و بعضی از آنها حتی به باشگاه های پیشرفته پیوستند. اما اکثر افرادی که در گروه های دویدن بودند به آموزش و تمرینات خود خاتمه دادند.
دونده ها بر روی سلامتی و شکل گرفتن بدن خود تمرکز میکنند ولی بازیکنان فوتبال روی فعالیت جمعی خود متعهدند و علاوه بر سرگرمی که دارند، در تلاشند تا هم تیمی های خود را نا امید نکنند.

بیشتر بدانید : کفش استوک فوتبال چیست ؟ 

ثاثیر فوتبال بر بیماری ها

نتیجه گیری
طی مطالعات و بررسی های انجام شده تجربیاتی که طی آموزش به افراد آموزش ندیده اعمال میشود، از نگرانی آنها درباره تجربه های جدید میکاهد.
این مطالعه روی 6 گروه از مردان و زنان آموزش ندیده انجام شد و نشان داد که بطور کلی همه گروه ها در این فعالیت مداخله داشتند و به قدری خوشحال و سرگرم شدند که زمان و خستگی را فراموش کردند.
تفاوت خاصی در سطح نگرانی زنان فوتبالیست و زنان دونده وجود نداشت اما مردان دونده خیلی بیشتر از مردان فوتبالیست نگرانند.

 

 

کالاورزش