تجارت الکترونیک در صنعت ورزش

تجارت الکترونیک در صنعت ورزش مستلزم استفاده از فرآیندهای خارجی تکنولوژی اطلاعات از جمله فروش و بازاریابی می باشد. به طور خاص تجارت الکترونیک در صنعت ورزش، خرید و فروش کالاها و خدمات ورزشی از طریق ابزارهایی مانند شبکه گسترده جهانی و اینترنت است. تجارت الکترونیک علاوه بر این شامل استفاده از کارکردهای اینترانت همچون انتقال الکترونیکی وجوه و کارت های هوشمند برنامه های وفاداری مشتری نیز می باشد. کارت های هوشند کارت هایی هستند که حاوی تراشه ای برای ثبت و ضبط اطلاعات مشتری می باشند. تجارت الکترونیک در صنعت ورزش همچنین شامل وظایف داخلی سازمانی است که مبادلات خارجی را تسهیل می کند. تجارت الکترونیک یکی از کارکردهای کسب و کار الکترونیکی است و زمینه ای است که متخصصان بازاریابی ورزشی می توانند در آن نقش آفرینی کنند زیرا با محیط بیرون سازمان مواجه است و تعامل بین مصرف کننده ورزشی و سازمان ورزشی را در بر می گیرد. از نقطه نظر ادغام، تجارت الکتورنیک با اغام عمودی وظایف کسب و کار الکترونیکی هماهنگ است. علاوه بر این تجارت الکترونیک می تواند با عملیات سنتی بنگاه ورزشی به دو طریق ادغام شود. نخست ادغام بین سازمانی است یعنی هنگامی که سازمان ورزشی با تکنولوژی اطلاعات عرضه کننده، مصرف کنده ورزشی (وب سایت های شخصی) و بازارهای اینترنتی هماهنگ می شود. دوم، ادغام تکنولوژی های اطلاعات است.

تجارت الکترونیک جدید و سنتی

ادغام تکنولوژی های اطلاعات به مفهوم تغییر فرآیندهای سنتی انجام سفارش، خرید و فروش و ارائه خدمات به مشتری است که با در نظر گرفتن شرایط خاص و قابلیت های منحصربفرد سازمان ورزشی انجام می گیرد. در قرن حاضر موفقیت متخصصان بازاریابی ورزشی مستلزم آشنایی آن ها با استراتژی های تجارت الکترونیک است. بیشتر سازمان های امروزی بالاخص آن هایی که بازارهای بین المللی و جهانی را در جهت توسعه بازارهای داخلی هدف قرار داده اند درگیر تجارت الکترونیک هستند و از تجارت الکترونیک به عنوان ابزار اصلی برای تعامل با مصرف کنندگان ورزشی، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان استفاده می کنند. چالش عمده ای که متخصصان بازاریابی ورزشی با آن مواجه هستند این است که سرعت تغییرات در محیط های الکترونیکی به مراتب سریع تر از بازارهای سنتی است. در واقع تکامل تجارت الکترونیک ورزشی دو مفهوم مهم را به واژگان بازاریابی ورزشی افزوده است. مفهوم نخست «شخصی سازی» است که به مفهوم متناسب کردن کالاها و خدمات ورزشی و همچنین شخصی سازی ارتباطات بین مصرف کننده ورزشی و بنگاه است که معمولا از طریق اینترنت انجام می پذیرد. مصرف کننده ورزشی می تواند تعاملات خود را با سازمان ورزشی در جهت تطابق با نیازهای خود شخصی سازی کند. مصرف کننده با یک محصول اولیه کار خود را آغاز می کند سپس با تغییر رنگ و فرم آن و حتی با بارگذاری یک کاتالوگ و یا تصویر محصول خود را سفارش می دهد و حتی می تواند زمان تحویل و شرایط پرداخت را شخصی سازی نماید. مفهوم عمده دیگر که حاصل پیشرفت و تکامل تجارت الترونیک ورزشی است مفهوم تعاملی بودن است. این مفهوم به معنای توانایی مصرف کننده ورزشی در برقراری ارتباطات دو جانبه با سازمان و عرضه کننده محصولات ورزشی است. در بازاریابی سنتی، بیشتر ارتباطات بازاریابی یک طرفه هستند و از طریق تلویزیون، رادیو و تبلیغات چاپی صورت می گیرند. علاوه بر این اقدامات بازاریابی که به صورت یک طرفه انجام می شوند مانند روش های ارسال مستقیم نامه و بازاریابی از راه دور و ارتباطات که به صورت یک دفعه ای انجام می پذیرند. در ارتباطات بازاریابی دو طرفه این اقدامات می تواند به صورت همزمان (دریافت بازخورد آنی از طریق پست الکترونیک) یا غیر هم زمان انجام شود. این کار باعث می شود که مشتری ورزشی تحت کنترل ارتباطات بوده و احتمال بروز تعاملات مثبت بین سازمان ورزشی و مصرف کننده ورزشی افزایش یابد.

تکنیک های موفقیت در تجارت الکترونیک

متخصصان بازاریابی ورزشی که از استراتژی تجارت الکترونیک بهره می گیرند باید قادر به هماهنگ کردن تکنولوژی، سرمایه، رسانه، خط مشی ها و معضلات قانونی باشند. علاوه بر این یک متخصص بازاریابی ورزشی باید از بینش بین رشته ای برخوردار باشد تا بتواند با یک اقدام به تصمیم گیری استراتژیک سریع و مناسب با مسوولان مختلف اقدام نماید. در نتیجه متخصصان بازاریابی ورزشی باید قادر به تدوین چشم اندازی برای تجارت الکترونیک و تعیین روش هایی برای تبیین و محقق ساختن اهداف و مقاصد باشند، در فرآیند اجرای آن نقش محوری داشته باشند و در نهایت پاسخ گوی عملکرد استراتژی باشند.

راه های موفقیت بازاریابی در تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک ورزشی مفهوم نسبتا جدیدی است که متخصصان بازاریابی ورزشی را ملزم به درک تغییرات رفتار مصرف کننده و تکنولوژی، متعادل سازی تغییرات اجتناب ناپذیر بازار ورزشی و در نهایت ادغام عملیات سنتی با اقدامات الکترونیکی بنگاه ورزشی می نماید. آن دسته از متخصصان بازاریابی ورزشی که بتوانند این مفاهیم را به طور کارآمد ادغام کنند قادر به طراحی برنامه هایی خواهند بود که توانایی ارائه عکس العمل نسبت به تغیرات محیطی را داشته باشد و همچنین موجب حفظ مزیت رقابتی و ایجاد زنجیره ارزش جدیدی در بازار ورزشی می شود.

کالاورزش